Συχνές ερωτήσεις

Το σύστημα κατασκευής το οποίο παρουσιάζουμε, δεν είναι νέο, εφαρμόζεται εδώ και πολλές δεκαετίες στην Ευρώπη.

Στην Γερμανία (όπου και αναπτύχθηκε) μεγάλο ποσοστό των κτιρίων κατοικιών και γραφείων (αλλά και άλλων δομημάτων) ανεγείρονται με το σύστημα αυτό, και η εμπειρία από την συνεχή πρακτική έχει αποδείξει ότι πρόκειται περί καθιερωμένου συστήματος δόμησης που διαθέτει πλήθος πλεονεκτημάτων.

Το σύστημα βασίζεται σε τοίχους από οπλισμένο σκυρόδεμα. Σχεδόν όλοι οι τοίχοι του κτιρίου λειτουργούν ως φέροντα στοιχεία, δηλαδή χρησιμοποιούνται ως κολώνες.

Αντί να χρησιμοποιούνται κολόνες, δοκάρια και πλάκες, όπως σε συμβατικά κτίρια, το σύστημα αποτελείται από τοίχους και πλάκες. Με άλλα λόγια, το τμήμα μεταξύ των κολώνων και των δοκών  στο σύστημα κατασκευής της ΤΑΧΥΔΟΜΗ πραγματοποιείται από οπλισμένο σκυρόδεμα αντικαθιστώντας τα τούβλα, κονίαμα επικάλυψης (σοβά) και κολώνες. Αυτό οδηγεί σε εξαιρετική αντισεισμική συμπεριφορά.

Παρέχεται η μεγαλύτερη δυνατή προστασία έναντι σεισμού λόγω της μονολιθικότητας των συνδέσεων και της υπεραντοχής των φερόντων στοιχείων.

Εξασφαλίζεται ταχύτητα παραγωγής.

Διατίθεται σταθερή και ελεγχόμενη εργοστασιακή ποιότητα, επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή ακρίβεια διαστάσεων και διασφαλίζεται η ποιότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών.

Εξασφαλίζεται μείωση του χρόνου κατασκευής και παράδοσης του έργου.

Εξασφαλίζεται εξαιρετική μόνωση.

Παρέχεται ευελιξία σε διάφορες φάσεις του έργου

  • στην υλοποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων (τίθενται στα κενά μεταξύ των στρώσεων του διπλού τοίχου)
  • στην μεταφορά των προκατασκευασμένων στοιχείων τα οποία είναι ελαφρύτερα από αντίστοιχα προκατασκευασμένα στοιχεία ίδιων διαστάσεων άλλης τεχνολογίας

Άψογο αισθητικό αποτέλεσμα και απεριόριστη διάρκεια ζωής.

Το ΙΚΑ είναι μειωμένο περίπου κατά 50% σε σχέση με μια συμβατική κατασκευή. Αυτό συμβαίνει διότι η ΤΑΧΥΔΟΜΗ αναλαμβάνει το ΙΚΑ που αφορά την κατασκευή και τοποθέτηση των τοιχωμάτων και πλακών που έχουν κατασκευαστεί στο εργοστάσιο. Ο  ιδιοκτήτης πληρώνει το ΙΚΑ μόνον των υπολοίπων εργασιών.

Η θεμελίωση ακολουθεί τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές των θεμελιώσεων  από οπλισμένο σκυρόδεμα όπως δηλαδή και τα συμβατικά κτίρια, σύμφωνα με τη στατική μελέτη του πολιτικού μηχανικού.

Η θερμοπρόσοψη καλύπτει την εξωτερική επιφάνεια του κτιρίου και πρέπει και είναι ιδιαίτερη ανθεκτική τόσο σε συστολοδιαστολές και ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες όσο και σε κτυπήματα.

Στα είκοσι χρόνια που εφαρμόζεται η μόνωση στα κτίρια της ΤΑΧΥΔΟΜΗ  δεν έχουν εμφανιστεί ζημιές στην εξωτερική θερμομόνωση.

Ο τρόπος πληρωμής παρακολουθεί την πρόοδο των εργασιών .  Παρακολουθεί τις τμηματικές προθεσμίες ολοκλήρωσης των εργασιών ενώ η τελευταία δόση καταβάλλεται μετά την οριστική παραλαβή της κατοικίας.

Η ΤΑΧΥΔΟΜΗ αναλαμβάνει να προωθήσει το αίτημα χρηματοδότησης σ τις συνεργαζόμενες τράπεζες και να εκπονήσει τον προϋπολογισμό εργασιών του έργου  για το οποίο ζητείται τραπεζική χρηματοδότηση.

Με νέο υπολογισμό και σχεδιασμό  του στατικού μοντέλου είναι εύκολη η τροποποίηση της αδείας για κατασκευή με το σύστημα της ΤΑΧΥΔΟΜΗΣ.  Άλλωστε το κόστος αυτής της εργασίας είναι πού μικρό σε σχέση με το όφελος από την διαφορά στην δαπάνη του ΙΚΑ που προκύπτει.

Όλα τα εξαρτήματα, η επίπλωση και ο εξοπλισμός του κτιρίου είναι στην απόλυτη επιλογή των ιδιοκτητών από τα συνεργαζόμενα καταστήματα της περιοχής του έργου.

Υπάρχει δυνατότητα επιλογής από μεγάλη γκάμα υλικών πρώτης  διαλογής. Όπως υπάρχει και δυνατότητα και για πολυτελέστερες λύσεις.

Ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου μπορεί να προχωρήσει στον σχεδιασμό και την έκδοση της Οικοδομικής Αδείας με δικό του Μηχανικό χωρίς να υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δοθεί μόνο στον τρόπο υπολογισμού των στατικών προσφέροντας την τεχνογνωσία από  τους μηχανικούς της εταιρίας αν χρειαστεί.

Η ΤΑΧΥΔΟΜΗ μπορεί να αναλάβει όλες τις εργασίες που αφορούν  τη κατασκευή ενός έργου. Από τον σχεδιασμό του και την έκδοση της οικοδομικής αδείας μέχρι την ολοκλήρωση με το κλειδί στο χέρι.

Μπορεί  όμως να αναλάβει και τμήμα του έργου δηλαδή την κατασκευή του φέροντος οργανισμού (στάδιο οικοδομής) και ο ιδιοκτήτης να συνεχίσει με δική του ευθύνη  και συνεργεία την ολοκλήρωση του έργου. Σε αυτήν την περίπτωση το η ΤΑΧΥΔΟΜΗ παραμένει δίπλα στον πελάτη για όποια διευκόλυνση χρειαστεί μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Το υπόγειο κατασκευάζεται με το ίδιο σύστημα που κατασκευάζονται οι όροφοι. Οι περισσότερες υπόγειες εγκαταστάσεις της Ευρώπης κατασκευάζονται μάλιστα με αυτό το σύστημα.

Ο φέρων οργανισμός της κατασκευής καλύπτει πλήρως τις  αυστηρές απαιτήσεις του Ελληνικού Κανονισμού Σκυροδέματος και του Αντισεισμικού κανονισμού .

Για τα υλικά , τα εξαρτήματα και τον εξοπλισμό  άλλων παραγωγών και προμηθευτών υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή, μεταφέρεται η εγγύηση από αυτούς (τους παραγωγούς και προμηθευτές) στον αγοραστή ως τελικό χρήστη των προϊόντων.

Κατά την παράδοση του έργου ο πωλητής παραδίδει στον αγοραστή φάκελο όπου θα περιέχονται οι εγγυήσεις των μεμονωμένων υλικών και εξαρτημάτων της κατοικίας.

Η ΤΑΧΥΔΟΜΗ  εξασφαλίζει στα πλαίσια της εγγύησης πλήρης σέρβις μετά την πώληση, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας ελέγχων, επιδιορθώσεων και επαναφοράς στην συμφωνημένη προσήκουσα κατάσταση.

Οι ρωγμές μεταξύ των τοιχωμάτων αφορούσαν σύστημα δόμησης παλαιάς τεχνολογίας.

Με  το νέο σύστημα δόμησης τα προβλήματα αυτά έχουν ξεπεραστεί. Το σκυρόδεμα που γεμίζει το κενό των τοίχων και την πλάκα με  μια σκυροδέτηση και ο οπλισμός σύνδεσης  που τοποθετείται επί τόπου, εξασφαλίζει την συνεχόμενη μονολιθική κατασκευή.

Η εξωτερική θερμομόνωση είναι ο κορυφαίος τρόπος για την εξασφάλιση της κατασκευής από ρωγμές συστολοδιαστολές και φαινόμενα ρηγματώσεων.

Με την μέθοδο της αδιατάρακτης κοπής στοιχείων σκυροδέματος είναι δυνατή η δημιουργία νέων ανοιγμάτων (πορτών ,παραθύρων) χωρίς να επηρεάζεται η στατική επάρκεια της οικοδομής. Το τεχνικό τμήμα της ΤΑΧΥΔΟΜΗΣ μπορεί να σχεδιάσει και να προτείνει τον τρόπο που θα γίνει με ασφάλεια οποιαδήποτε εργασία τροποποίησης.

Τα κτίρια σχεδιάζονται πάντα έτσι ώστε να μπορούν να δεχθούν όροφο ή ορόφους στο μέλλον.

Όχι ,το σύστημα βασίζεται στη απόλυτη επίπεδη και λεία επιφάνεια των τοίχων. Οι τοίχοι στοκάρονται στις ενώσεις τους και βάφονται από το ίδιο συνεργείο. Η επιφάνεια έχει υφή  σπατουλαρισμένου τοίχου, δηλαδή παραδίδεται λεία σε βαθμό που δεν μπορεί να φτάσει ανθρώπινο χέρι.

Παρά τα σημαντικά πλεονεκτήματα που διαθέτει το σύστημα σε σχέση με το συμβατικό σύστημα δόμησης παραμένει αρκετά ανταγωνιστικό με συντριπτικά καλύτερη σχέση ΚΟΣΤΟΥΣ –ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Χωρίς να είναι ακριβότερο διαθέτει όλα εκείνα τα πλεονεκτήματα  και την ασύγκριτη αντισεισμική συμπεριφορά που το καθιστούν σήμερα την  καλύτερη λύση για κτίρια με μέλλον.

Εφόσον το συνεργείο είναι αξιόπιστο και με αποδεδειγμένη εμπειρία στην κατασκευή οικοδομικών έργων  μπορεί να ενταχθεί στη ν διαδικασία κατασκευής κάτω από τη  επίβλεψη των μηχανικών της ΤΑΧΥΔΟΜΗ ΑΕ

Με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης και προστασίας τα κτίρια είναι απόλυτα προστατευμένα από το αλάτι της θάλασσας. Είναι η ιδανική λύση για θωράκιση και υφιστάμενων κτιρίων.

Το μελετητικό τμήμα της εταιρίας μπορεί να επισκεφθεί το οικόπεδο σας να εξετάσει τα σχέδια και τα συμβόλαια και να σας κατευθύνει στον τρόπο που θα πρέπει να προχωρήσετε  για την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου.

elEL