ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Η μέθοδος κατασκευής βασίζεται στην βιομηχανική παραγωγή «διπλού τοίχου», ο οποίος διαθέτει δύο στρώσεις από οπλισμένο σκυρόδεμα με κενό μεταξύ τους. Οι δύο αυτές στρώσεις συνδέονται εγκάρσια μεταξύ τους στην παραγωγή με τη χρήση τρισδιάστατων μεταλλικών «δικτυοδοκών». Για την πλάκα  χρησιμοποιούνται στοιχεία πρόπλακας που αποτελούνται από μια στρώση οπλισμένου σκυροδέματος χρησιμοποιώντας πάλι «δικτυοδοκούς» μικρότερου μεγέθους.

Στο εργοτάξιο οι διπλοί  τοίχοι τοποθετούνται κατακόρυφα σύμφωνα με σχέδιο παραγωγής και επ’ αυτών τοποθετούνται τα στοιχεία πρόπλακας. Το επόμενο βήμα είναι η επί του έργου όπλιση των στοιχείων και έπειτα εκχύνεται επί τόπου σκυρόδεμα μεταξύ του κενού των διπλών τοίχων και επί των προπλακών,  δημιουργώντας έτσι μονολιθική κατασκευή.

Για να δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο της μεθόδου κατασκευής πατήστε εδώ.

elEL