ΚΟΛΩΝΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΔΙΠΛΟ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΡΟΛΟΙ

ΚΟΛΩΝΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΔΙΠΛΟ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΡΟΛΟΙ

Η ΤΑΧΥΔΟΜΗ ΑΕ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για κολώνα μετρητή ρεύματος με μονό και διπλό τριφασικό ρολόι.

Το προϊόν είναι γνωστό ώς κολώνα της ΔΕΗ και συνδέεται η κεντρική παροχή του ρεύματος από το δίκτυο της ΔΕΗ προς την οικοδομή μας, συνήθως εγκαθίσταται και η τηλεφωνική σύνδεση στο ίδιο ερμάριο. Για τις αναγκαίες συνδέσεις αυτές, απαιτούνται γαλβανισμένοι σωλήνες, με τελικό ύψος προϊόντος περίπου 6 μέτρων.

Για την τοποθέτηση του μονής κολώνας χρειάζεται λάκκος με πλάτος 1.2μ, μήκος 1.2μ και βάθος 0.3 – 0.5μ. Το βάρος της μονής κολώνας είναι περίπου 2 τόνοι (μαζί με τη σωλήνα).

Για την τοποθέτηση της διπλής κολώνας χρειάζεται λάκκος με πλάτος 1.6μ, μήκος 1.2μ και βάθος 0.3-0.5μ. Το βάρος της διπλής κολώνας είναι περίπου 3 τόνοι (μαζί με τη σωλήνα).

Αφού τοποθετηθεί η κολώνα στο λάκκο, εκχύνεται  επί τόπου σκυρόδεμα στο στον εναπομείναντα λάκκο. Η μεταφορά και τοποθέτηση της κολώνας γίνεται είτε από την εταιρία είτε από τον πελάτη. Περισσότερες πληροφορίες στο επικοινωνία.

elEL