ΠΡΟΠΛΑΚΑ: ΤΟ ΔΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ένα ανεκμετάλλευτο προϊόν που πλέον έχει λύσει τα χέρια σε τεχνικές εταιρείες, εξαλείφει με επιτυχία το καλούπωμα και το σοβάντισμα και μειώνει σημαντικά την αρμολόγηση πλάκας και χρόνο σκυροδέτησης.

Η πρόπλακα αποτελεί ένα κρίσιμο δομικό εργαλείο που διαμορφώνει ιδανικές προϋποθέσεις για επίτευξη άρτιου αποτελέσματος, οικονομίας, ασφάλειας και ταχύτητας για κάθε κατασκευαστή/ εργολάβο. Αποτελεί ένα αξιόπιστο και ευέλικτο δομικό εργαλείο που συμβάλλει σημαντικά στην ολοκλήρωση έργων με ακρίβεια και αποδοτικότητα. Μειώνει τον απαιτούμενο χρόνο αποπεράτωσης του έργου και το κόστος εργατικών.

ΠΡΟΠΛΑΚΑ

Δομικό εργαλείο για επίτευξη άρτιου αποτελέσματος.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  • Οικονομία

Η χρήση πρόπλακας εξοικονομεί κόστος, καθώς εξαλείφει την ανάγκη εργατικών στο καλούπωμα και σοβάντισμα και κατασκευάζεται αυτοματοποιημένα σε εργοστασιακές συνθήκες.

  • Ασφάλεια

Η πρόπλακα κατασκευάζεται με οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C30-35. Η χρήση της ως οροφή/ταβάνι καθιστά το κτήριο απόλυτα ασφαλές, καθώς αποτρέπει την πιθανότητα αποκόλλησης σοβά, κάτι που είναι συνηθισμένο κατά τη διάρκεια μεγάλων σεισμών.

  • Ταχύτητα

Η διαδικασία κατασκευής και τοποθέτηση της πρόπλακας είναι γρήγορη, επιτρέποντας ταχύτερη ολοκλήρωση του έργου. Μειώνει το χρόνο αρμολόγησης της πλάκας 50% και τουλάχιστον 25% το χρόνο σκυροδέτησης.

  • Άρτιο Αποτέλεσμα

Η επιφάνειά της στην πλευρά της οροφής/ταβανιού είναι λεία και προσφέρει ένα εξαιρετικά αισθητικά πλούσιο αποτέλεσμα αποφεύγοντας κακοτεχνίες καλουπώματος/ σοβαντίσματος.

ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Οι πρόπλακες αποτελούν ένα νέο δομικό στοιχείο για τον ελληνικό χώρο, με τεράστιες δυνατότητες εφαρμογής στα περισσότερα οικοδομικά έργα. Με την χρήση πρόπλακας σε μεταλλική ή συμβατική κατασκευή ο κατασκευαστής αυτομάτως αποφεύγει καλούπωμα, σοβάντισμα, πρώτο σιδέρωμα (οπλισμό) και κερδίζει χρόνο, ποιότητα, οικονομία και ασφάλεια.

Οι βιομηχανικά παραγόμενες πρόπλακες, σύμφωνα με το DIN, χρειάζονται μόνο προσωρινή υποστήριξη και αφού τοποθετηθούν πρόσθετοι οπλισμοί στον τόπο του έργου γίνεται άμεσα η σκυροδέτηση.

Το τελικό πάχος της πλάκας είναι σύμφωνα με τη στατική μελέτη (για συνήθεις κατασκευές από 20-25 εκ.) ενώ το πάχος της πρόπλακας είναι 5-7 εκ. με ενσωματωμένο στο σώμα της τον κύριο οπλισμό.

Η τελική επιφάνεια της οροφής κατασκευών που ενσωματώνουν πρόπλακες δεν χρειάζεται σοβάτισμα  διότι είναι απόλυτα  λεία και έτοιμη για βάψιμο.

Οι πρόπλακες χρησιμοποιούνται ευρύτατα εδώ και δεκαετίες στο εξωτερικό τόσο σε κατοικίες όσο σε πολυώροφα κτίρια, γέφυρες και εμπορικά κέντρα.

Όταν τοποθετηθούν οι πρόσθετοι οπλισμοί, σε συγκριτικά ελάχιστο χρόνο προχωρεί άμεσα η σκυροδέτηση.

Το προεξέχον δικτύωμα και η αδρή άνω επιφάνεια της πρόπλακας εξασφαλίζουν απόλυτη συνεργασία του επί τόπου σκυροδέματος με την πρόπλακα.

Χρήσεις της πρόπλακας:

Πρόπλακα για Συμπαγή Πλάκα – Οικίες, διαμερίσματα, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, σχολεία κτλ. Η εφαρμογή Πρόπλακας για συμπαγή πλάκα σε μεταλλική κατασκευή ή δοκάρια από οπλισμένο σκυρόδεμα χρειάζεται μόνο μια προσωρινή υποστήλωση κάθε 1,5-2,0μ. Ο οπλισμός της πρόπλακας ορίζεται ανάλογα τη στατική μελέτη της πλάκας. Η κάτω επιφάνεια είναι τελείως λεία, έτοιμη για βάψιμο.

Πρόπλακα με Πολυστερίνη για Πλάκα Sandwich – Πολυχώροι,ξενοδοχεία κτλ. Για ελαφριά κατασκευή πλάκας χωρίς δοκάρια η πρόπλακα παραδίδεται με πολυστερίνη στερεωμένη στην άνω επιφάνεια. Χρειάζεται μια προσωρινή υποστήλωση κάθε 2,0-2,5μ και έπειτα τοποθετούνται οι απαραίτητοι οπλισμοί και γίνεται σκυροδέτηση.

Πρόπλακα για Τοίχους Αντιστήριξης & Λιμενικά  Έργα – Η Πρόπλακα μπορεί να τοποθετηθεί κατακόρυφα και να λειτουργήσει ως τοίχος αντιστήριξης ή για δημιουργία λιμενικού μπλόκ. Και στις δύο περιπτώσεις οι Πρόπλακες λειτουργούν σαν μόνιμο καλούπι με οπλισμό, δένονται εσωτερικά με ελκυστήρες (ντίζες) και έπειτα ανάλογα τη στατική μελέτη προστίθεται επι τόπου οπλισμός ή γίνεται σκυροδέτηση.

Περισσότερες πληροφορίες για το αντικείμενο της πρόπλακας στο info@tachydomi.gr.

Δείτε τα φυλλάδια μας για την πρόπλακα εδώ και εδώ.

elEL